STRONA GŁÓWNA •

STATUT •

HISTORIA SZKOŁY •

PATRON •

PLAN LEKCJI •

GRONO PEDAGOGICZNE •

DLA RODZICÓW •

PRACOWNICY •

LUBEK •

NASI SPORTOWCY •

GALERIA •

KARTKA Z ALBUMU •

                                            

 Liczniki na bloga

                    LUBEK              

      Szkolny Zespół Taneczny „Lubek” powstał w 1993r., gdy w szkole podjęła pracę nauczycielka Wioletta Gołąb, która do dziś jest instruktorem i opiekunem zespołu. Początkowo był to typowy zespół tańca towarzyskiego, do którego należało 16 uczniów klas IV-VIII. Nazwę „Lubek” wymyśliła ówczesna pani dyrektor Jadwiga Kornacka. Nazwa się przyjęła i została do dziś. Stopniowo wzrastała ilość członków zespołu oraz rozszerzał się repertuar taneczny. Powstawały układy tańca nowoczesnego, disco, jazzowego, charakterystycznego oraz wiązanki tańców narodowych. Do zespołu dołączyli uczniowie klas młodszych i powstały dwa składy, grupa młodsza oraz grupa starsza.

    „Lubek” reprezentował szkołę nie tylko w swoim środowisku, zapraszany był do szkół i ośrodków kultury w różnych miejscowościach, niekiedy dosyć odległych od szkoły. Brał udział w wojewódzkich i powiatowych przeglądach zespołów tanecznych, gdzie kilkakrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia.

     Zespół mógł istnieć i rozwijać się dzięki współpracy ze Szkołą Rolniczą w Starym Lubiejewie, która udostępniała i nadal udostępnia salę gimnastyczną, której szkoła podstawowa nie posiada. Do sukcesów uczniów w dużej mierze przyczyniła się pani Krystyna Łazowska (pracownik szkoły), która uszyła wszystkie stroje taneczne, a przez 17 lat uzbierało ich się bardzo dużo.

     Obecnie Zespół Taneczny „Lubek” tworzy 42 uczniów z klas I-VI . Część absolwentów, co nas bardzo cieszy, nadal rozwija swoje zdolności taneczne w gimnazjach, szkołach średnich oraz w czasie studiów, nadal występuje, prezentuje swoje umiejętności i bierze udział w konkursach.

 

           
XIII KONFRONTACJE TANECZNE *źródło: Ostrowski Portal Internetowy
     
LEKCJA ARTYSTYCZNA W KOMOROWIE
LUBEK MA 18 LAT!
POWIATOWE KONFRONTACJE TANECZNE 20 MAJA 2011 ROKU
TAK SIĘ ZACZĘŁO...