STRONA GŁÓWNA •

STATUT •

HISTORIA SZKOŁY •

PATRON •

PLAN LEKCJI •

GRONO PEDAGOGICZNE •

DLA RODZICÓW •

PRACOWNICY •

LUBEK •

NASI SPORTOWCY •

GALERIA •

KARTKA Z ALBUMU •

 

 Liczniki na bloga

PLAN LEKCJI 2015/2016

P O N I E D Z I A Ł E K
  KL. 0 KL. I KL. II KL. III KL. IV KL. V KL. VI

1

8.00-8.45 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. przyroda j.polski matematyka

2

8.55-9.40 j.angielski ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. matematyka przyroda j.polski

3

9.50-10.35 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. technika matematyka przyroda

4

10.55-11.40 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.polski j.angielski w-f

5

11.50-12.35 wych.prz. j.angielski     historia w-f religia

6

12.45-13-30         w-f    j.angielski

7

13.40-14.25

             
W T O R E K
  KL. 0 KL. I KL. II KL. III KL. IV KL. V KL. VI
1 8.00-8.45 religia ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. zaj.komp. j.polski przyroda
2 8.55-9.40 j.angielski ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. przyroda religia j.polski
3 9.50-10.35 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.polski przyroda religia
4 10.55-11.40 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. religia j.angielski technika

matematyka

5 11.50-12.35 wych.prz.   j.angielski   w-f matematyka plastyka
6 12.45-13-30             w-f
7 13.40-14.25 -           wdż
Ś R O D A
  KL. 0 KL. I KL. II KL. III KL. IV KL. V KL. VI
 1 8.00-8.45 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. matematyka j.polski j.angielski
2 8.55-9.40 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. w-f godz.wych. matematyka
3 9.50-10.35 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. religia matematyka j.polski
4 10.55-11.40 wych.prz. religia ed.wczes. j.angielski j.polski w-f historia
5 11.50-12.35 wych.prz.   religia ed.wczes. j.angielski plastyka

w-f

6 12.45-13-30           muzyka zaj.komp.
7 13.40-14.25              
C Z W A R T E K
  KL. 0 KL. I KL. II KL. III KL. IV KL. V KL. VI
 1 8.00-8.45 wych.prz. ed.wczes. j.angielski ed.wczes. przyroda j.polski matematyka
2 8.55-9.40 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. matematyka przyroda j.polski
3 9.50-10.35 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.polski matematyka przyroda
4 10.55-11.40 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. w-f j.angielski godz.wych.
5 11.50-12.35 wych.prz. religia ed.wczes ed.wczes. muzyka w-f j.angielski
6 12.45-13-30           religia

technika

7 13.40-14.25              
P I Ą T E K
  KL. 0 KL. I KL. II KL. III KL. IV KL. V KL. VI
 1 8.00-8.45 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. j.angielski j.polski matematyka
2 8.55-9.40 wych.prz. ed.wczes. ed.wczes. ed.wczes. matematyka j.angielski j.polski
3 9.50-10.35 religia j.angielski ed.wczes. ed.wczes. plastyka zaj.komp. j.polski
4 10.55-11.40 wych.prz. ed.wczes. religia j.angielski j.polski w-f historia
5 11.50-12.35 wych.prz.     religia godz.wych. historia muzyka
6 12.45-13-30        

religia

j.polski w-f
7 13.40-14.25 -